Algemene Voorwaarden

Geboorte- en feestborden Verhuur Mill is eigendom van W. van de Weem.

Overeenkomst / borg
- W. van de Weem, hierna te noemen “verhuurder”, en huurder tekenen bij aanvang van de huurperiode een huurovereenkomst
- de huurovereenkomst gaat in na ontvangst door verhuurder van de door huurder te betalen huurprijs en een borg ad € 50,–, welke prijs en borg betaald moeten worden bij het ophalen van het gehuurde bord
- een door verhuurder getekende huurovereenkomst geldt als betalingsbewijs
- alle gehuurde borden en toebehoren blijven eigendom van verhuurder

Reserveren, ophalen en terugbrengen bord / huurperiode
- bij het reserveren van het gehuurde bord is een vaste afspraak gemaakt over het aantal huurweken/dagen; huurder kan de huur van het gehuurde bord verlengen mits het gehuurde bord beschikbaar is
- voor het ophalen of terugbrengen van het gehuurde bord dient van tevoren een afspraak te worden gemaakt
- bij het te laat terugbrengen van het gehuurde bord wordt € 2,50 per dag in rekening gebracht
- indien het gehuurde bord eerder wordt teruggebracht dan de afgesproken huurperiode dient het volledig afgesproken huurbedrag te worden voldaan
- het gehuurde bord wordt niet per post verzonden

Staat van het bord
- huurder verklaart het gehuurde bord in goede en complete staat te hebben ontvangen
- het gehuurde bord dient in dezelfde staat te worden teruggebracht als het door huurder gekregen is
- het is niet toegestaan het gehuurde bord aan derden uit te lenen of onder te verhuren
- het gehuurde bord (m.u.v. de uithangborden) mag uitsluitend geplaatst worden in een gegraven of geboord gat en mag niet in de grond geslagen worden
- het is niet toegestaan teksten (m.u.v. de naam op het evt. bijgeleverde naambordje) of andere voorwerpen (punaises, plakband, schroeven, spijkers e.d.) op het gehuurde bord aan te brengen

Beschadiging / diefstal
- huurder is verantwoordelijk voor het gehuurde bord gedurende de gehele huurperiode; in geval van zware wind of bij verhoogde kans op vernieling door derden wordt huurder geadviseerd het gehuurde bord binnen te halen
- verhuurder is niet aansprakelijk voor de schade die door gebruik van het gehuurde bord is ontstaan gedurende de huurperiode
- indien het gehuurde bord in beschadigde en/of incomplete toestand wordt terugbezorgd, zullen reparatiekosten, ter hoogte van de herstelwerkzaamheden, bij huurder in rekening gebracht worden
- huurder verklaart verhuurder schadeloos te stellen bij diefstal van het gehuurde bord
- bij diefstal van het gehuurde bord wordt de borg ingehouden